Održane prezentacije o projektu u srednjim školama
 

Održane prezentacije o projektu u srednjim školama

mt

Objavljeno: 11. Feb. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nacionalni centar za državne sudove (NCSC BiH) i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH (YIHR) prezentirali su jednogodišnji projekat pod nazivom "Mock Trial" koji je finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (INL). Projekat je prezentiran u četiri partnerske srednje škole: Druga gimnazija u Sarajevu, Bošnjačka gimnazija u Sarajevu, gimnazija Gemit-Apeiron u Banja Luci i Katolički školski cenatr u Banja Luci.

U ovim srednjim školama, projektni tim u saradnji sa profesorima, će da implementira sekcije koje će imati za cilj da obuče učenike o pravosudnom sistemu BiH, ujedno ih pripremajući za takmičenje na kojem će najbolji učenici simulirati suđenje u krivičnom postupku. Tokom trajanja sekcije, učenici će imati priliku da kroz vježbe i igru uče o pravosudnom sistemu BiH, razgovaraju sa tužiteljima, advokatima i sudijama, te posjećuju sud i tužilaštva. Svoje znanje će učenici demonstrirati na završnom takmičenju koje će se održati krajem novembra 2018. g.