Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu započeto prvo izvođenje Pravne klinike
 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu započeto prvo izvođenje Pravne klinike "Vještine zastupanja u krivičnom postupku"

slp

Objavljeno: 16. Mar. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao novi partner SLP Projekta, počeo je sa izvođenjem kliničke nastave za studente viših godina studija. Time studenti dobijaju jednaku šansu kao i njihove kolege iz drugih gradova Bosne i Hercegovine da uz eminentne stručnjake iz prakse uče o praktičnim aspektima prava i time upotpune svoje široko teorijsko znanje kojeg stiču formalnim obazovanjem. Prvi modul je održala profesorica krivičnog procesnog prava i voditelj kliničkih aktivnosti Mladenka Govedarica. Studenti su upoznati sa kurikulumum Pravne klinike i ciljevima učenja. Planirano je da se časovi održavaju u amfiteatru uživo kako bi se studentima omogućilo najbolje iskustvo i podstakla interakcija sa predavačima.