Objavljen Priručnik za mentore: obavljanje stručne prakse/studenta pripravnika u pravosudnim institucijama i advokaturi
 

Objavljen Priručnik za mentore: obavljanje stručne prakse/studenta pripravnika u pravosudnim institucijama i advokaturi

slp

Objavljeno: 13. Aug. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


"Priručnik za mentore: obavljanje stručne prakse/studenta pripravnika u pravosudnim institucijama i advokatori" jedno je od najvažnijih dostignuća rada stručnog panela čiji su članovi bili eminentni profesori krivičnog prava, predstavnici profesionalnih udruženja pravnika i direktori centara za eduaciju sudija i tužilaca. Priručnik za mentore predstavlja prvu publikaciju ove vrste u Bosni i Hercegovini i izrađena je s ciljem da pozitivne međunarodne prakse u vezi sa mentorisanjem i praktičnim osposobljavanjem pravnika prilagodi domaćem kontekstu i mentorima pruži praktične smjernice kako da organiziraju program stručnog osposobljavanja tako da studenti i pripravnici razviju širok spektar praktičnih pravnih vještina.

Publikacija sadrži konkretna uputstva, odnosno savjete za mentore na koji način uspostaviti i održavati profesionalan odnos sa studentom/pripravnikom, kako uspješno organizirati praktične aktivnosti, koje praktične zadatke dodijeliti i dr. Poseban akcenat je na razvoju profesionalnosti i usvajanju etičkih standarda postupanja. Priručnik omogućava mentorima jasne kriterije na osnovu kojih će moći dati konstruktivne kritike na rad studenta/pripravnika i na takav način postaviti temelje njegove buduće pravničke karijere. Prvenstveno je Priručnik distribuiran među članovima stručnog panela, ali je planirano da se učini dostupnim i drugim partnerima projekta.

Priručniku možete pristupiti klikom na LINK