Održana radionica
 

Održana radionica "Naučene lekcije"

slp

Objavljeno: 27. May. 2019
Izvor: NCSC
Lokacija:


U sklopu SLP projekta, NCSC je 25. maja 2019. g. implementirao radionicu "Naučene lekcije". Uz učešće profesora sa partnerskih fakulteta i praktičara, identificirani su osnovni izazovi i preporuke implementacije SLP projekta. Učesnici su raspravljali o četiri osnovna elementa Projekta: o kurikulumu i metodama učenja, pozitivnim i negativnim aspektima Programa, te su davali prijedloge za poboljšanje kurikuluma. Učešćem u plenarnoj diskusiji, učesnici su dali kritički osvrt na implementaciju Pravnih klinika i reviziju programa i materijala. Primjedbe i sugestije učesnika, omogućit će NCSC-u da revidira programske materijale i poboljša sadržaj kurikuluma.