Održana konferencija: „Praktično učenje o vještinama zastupanja u krivičnom postupku na pravnim fakultetima u BiH“
 

Održana konferencija: „Praktično učenje o vještinama zastupanja u krivičnom postupku na pravnim fakultetima u BiH“

slp

Objavljeno: 20. Sep. 2019
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nacionalni centar za državne sudove (NCSC) - Ured u Bosni i Hercegovini je dana 19. septembra 2019. g., u Sarajevu održao Konferenciju pod nazivom „Praktično učenje o vještinama zastupanja u krivičnom postupku na pravnim fakultetima u BiH“. Na Konferenciji su predstavljeni rezultati projekta “Student Law Practicum” (SLP) koji ima za cilj doprinos poboljšanju praktičnih vještina studenata prava vezano za zastupanje stranaka u krivičnom postupku i uopšte izvođenju kliničke nastave na pravnim fakultetima. Učesnici konferencije, profesori krivičnog procesnog prava sa partnerskih pravnih fakulteta u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, te sudije, tužioci i advokati su se složili o značaju koje praktično osposobljavanje studenata na pravnim fakultetima ima za budući profesionalni rad u praksi, posebno u pravosuđu. Studenti sa sva četiri partnerska fakulteta su na Konferenciji demonstrirali stečena znanja simulacijom suđenja, koja se odnosila na ispitivanje svjedoka i ulaganje dokaza na glavnom pretresu u krivičnom postupku.