MODUL 3 - Subjekti u krivičnom postupku
 

MODUL 3 - Subjekti u krivičnom postupku

mt

Objavljeno: 01. Oct. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Ove sedmice, učenici će u sklopu MT sekcije o pravosudnom sistemu BiH imati priliku da nauče koji su to subjekti u krivičnom postupku. Svaka institucija pravosudnog sistema i njihovi uposlenici imaju specifične zadatke i uloge u krivičnom postupku. Subjekti krivičnog postupka na sebe preuzimaju vođenje određenih faza krivičnog postupka, dok u drugima učestvuju u manjoj ili većoj mjeri. Učenici će se upoznati sa ulogama tužitelja, advokata, sudija i policije, kao i njihovim konkretnim zadatcima. Veoma je bitno da svaki građanin zna koja institucija je nadležna za određene situacije, kako bi se obratili pravim ljudima za zaštitu svojih prava. Predavanjima u okviru ovog modula će se pridružiti i predstavnik tužilaštva, kao izuzetno bitne institucije pravosudnog sistema BiH. Tužilac će učenicima približiti svoje svakodnevne obaveze, ulogu u krivičnom postupku i opisati neke zanimljive primjere iz prakse. Pored toga, učenici će moći postavljati pitanja i diskutirati o hipotetičkom slučaju za simulaciju suđenja.

Dodatne materijale za čitanje i domaću zadaću možete pronaći u odjeljku "Nastava".