Prva Ljetna škola prava na Vrhovnom sudu FBiH
 

Prva Ljetna škola prava na Vrhovnom sudu FBiH

justed

Objavljeno: 25.07.2023.
Izvor:
Lokacija:


Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po prvi učestvuju u ljetnoj školi prava na Vrhovnom sudu FBiH. Ovakav vid praktičnog osposobljavanja studenata iniciran je nakon uspješno organiziranih stručnih praksi na temelju Okvirnog sporazuma o razumijevanju. Ljetna škola sastoji se iz interaktivnih predavanja koja obuhvaćaju oblasti naknade štete, zabrane diskriminacije, kao i pojedinačne aspekte Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava koji se odnose na pravo na pristup sudu, pravo na uživanje imovine, sloboda izražavanja, te krivične aspekte Konvencije. Predavači su Fatima Mrdović, Emir Neradin, Sanela Kovač Grabonjić, Goran Nezirović, Marijana Omerčaušević, Svjetlana Milišić Veličkovski, Emina Hulusija, sudije Vrhovnog suda koji su u prethodne dvije mentorisali studente prava tokom četiri ciklusa organizacije praksi u ovoj pravosudnoj instituciji.