Održano intra-muralno takmičenje u Drugoj gimnaziji Sarajevo
 

Održano intra-muralno takmičenje u Drugoj gimnaziji Sarajevo

mt

Objavljeno: 03. Dec. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Na dan 01.12.2018. godine u Drugoj gimnaziji Sarajevo održano je intra-muralno takmičenje simulacije suđenja Mock Trial projekta. Nakon zanimljivih i praktičnih časova nastave sekcije o pravosuđu, učenici su pred sudskim vijećem pokazali raskoš stečenog znanja i vještina zastupanja u sudnici. Sudsko vijeće su činile pravne praktičarke koje su gostovale na nastavi Mock Trial projekta – sutkinja Adisa Zahiragić, tužiteljica Šeila Heljić i advokatica Irisa Čevra. One su za učenike stvorile profesionalno okruženje i atmosferu sudnice koja je u kombinaciji sa sjajnim nastupom učenika u ulogama stranaka u krivičnom postupku rezultiralo veoma kvalitetnim suđenjem. Učenici su se s lakoćom transformisali u advokate, tužitelje, svjedoke i vještake. Pokazali su odlično razumijevanje krivičnog postupka i pravne terminologije. Za sedam dana slijedi posljednje intra-muralno takmičenje u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo, nakon kojeg počinju pripreme za finalno takmičenje u Konjicu 15. i 16. decembra 2018. godine. S obzirom na kvalitet dosadašnjih simulacija suđenja, vjerujemo da će finalno takmičenje biti događaj vrijedan pažnje.