Početak nastave Mock Trial sekcije o pravosudnom sistemu BiH
 

Početak nastave Mock Trial sekcije o pravosudnom sistemu BiH

mt

Objavljeno: 21. Sep. 2018.
Izvor: NCSC
Lokacija:


Sa zadovoljstvom objavljujemo da su prethodne sedmice počela predavanja u sklopu Mock Trial projekta za učenike četiri srednje škole u Bosni i Hercegovini. Naš tim je posjetio svaku školu i učenicima i profesorima dostavio materijale (Priručnike za predavače i učenike) koji će biti korišteni u sklopu ove praktične i dinamične sekcije. Na ovoj web stranici će na sedmičnoj bazi biti objavljivani dodatni materijali za čitanje i drugi resursi koji će obogatiti znanje učenika i olakšati im pripremu za simulacije suđenja.

Broj i entuzijazam učenika koji su odlučili da se prijave za učešće u Mock Trial projektu govori o tome kolika je svijest među učenicima i nastavnim osobljem srednjih škola o važnosti praktičnih metoda učenja. U okviru 8 Modula koji su predviđeni za učenje o pravosudnom sistemu BiH, učenici će savladati vrijedno i upotrebivo znanje, a istovremeno kroz primjenjene vježbe i aktivnosti razviti svoje samopouzdanje i vještine javnog govora.

U okviru prvog modula, učenici su se upoznali sa državnim uređenjem Bosne i Hercegovine, granama vlasti i institucijama kojee su nositelji te vlasti. Naučili će koji su to zadatci najvažnijih institucija i na koji način direktno utječu na društvo u kojem živimo. Učenici su izradili drvo očekivanja za MT sekciju i izvodili igrokaze u ulogama organa državne vlasti. Pored toga, učenici su po prvi put vidjeli činjenice hipotetičkog slučaja, koji će biti prizma kroz koju trebaju posmatrati sve tematske oblasti sa kojima se susretnu u toku sekcije o pravosudnom sistemu BiH.

Dodatni materijali za čitanje i domaća zadaća će biti objavljeni na web stranici poslije 18:00 sati.

Spremite se, polijećemo!