Donacija paketa IT opreme novim partnerskim fakultetima u Zenici i Istočnom Sarajevu
 

Donacija paketa IT opreme novim partnerskim fakultetima u Zenici i Istočnom Sarajevu

slp

Objavljeno: 14. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Nakon ozvaničenja saradnje sa novim partnerskim fakultetima - Pravnim fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnim fakultetu Univerziteta u Zenici, NCSC je započeo sa pružanjem podrške fakultetima u planiranju implementacije SLP Pravne klinike "Vještina zastupanja u krivičnom postupku". U fazi planiranja najvažnije je bilo procijeniti kapacitete i identificirati potrebe pravnih fakulteta, naročito s obzirom na epidemiološku situaciju koja je otežala komunikaciju i organizaciju aktivnosti, te primorala sve učesnike da se u svom radu prvenstveno oslanjaju na IT opremu i elektronsku komunikaciju. Na osnovu definisanih potreba procijenjeno je da je, radi nesmetane realizacije SLP pravne klinike na novim partnerskim fakultetima, potrebno obezbijediti određeni vid tehničke podrške. NCSC je Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu donirao 2 laptopa, a Pravnom fakultetu u Zenici paket IT opreme koji se, prvenstveno zbog odluke fakulteta da provodi Pravnu kliniku u učionici, sastojao od projektora, platna za projektor i ručne video kamere.