Modul 5 Istražni postupak
 

Modul 5 Istražni postupak

mt

Objavljeno: 15. Oct. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


Ove sedmice, u sklopu Modula 5, učenici će se upoznati sa uzbudljivim svijetom istražnog postupka. Počevši od pitanja ko sve može ili mora prijaviti krivično djelo, institucije koja je zadužena za vođenje istrage i konkretnih istražnih radnji, učenici će naučiti sve najvažnije aspekte istrage sve do momenta podizanja optužnice. Predavanjima ovog modula će ponovo prisustvovati tužilac, koji će detaljno opisati istražni postupak i specifične istražne radnje koje su adekvatne za određena krivična djela. Učenici će ponovo moći postavljati pitanja i raspravljati o istražnom postupku u hipotetičkom slučaju za simulaciju suđenja. Dodatni materijali za čitanje i domaća zadaća se mogu pronaći ovdje: http://www.ncsc-bih.ba/mt-projekat/nastava.php