Održana završna simulacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 

Održana završna simulacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

slp

Objavljeno: 16.06.2023.
Izvor:
Lokacija:


Na Kantonalnom sudu u Sarajevu održana je završna simulacija treće generacije polaznika SLP Pravne klinike sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Trinaest studenata preuzelo je različite procesne uloge u posebno pripremljenom slučaju na temu porodičnog nasilja. Studenti su kroz 14 modula interaktivne nastave imali priliku usavršavati vještine javnog govora i ulaganja prigovora na glavnom pretresu, osposobljavati se za pisanje optužnice te razvijati vještine direktornog i unakrsnog ispitivanja. Gostujući predavači iz prakse bile su sutkinja Adisa Zahiragić, advokatica Mirna Avdibegović i tužiteljica Šeile Heljić. Implementaciju klinike i pripremu za simulaciju suđenja vodile su profesorice Hajrija Sijerčić Čolić, Vildana Pleh i Ena Gotovuša. Svi polaznici SLP Klinike u izlaznoj anketi koju NCSC provodi mišljenja su da će stečena znanja i vještine biti korisne u daljem obrazovanju i budućoj karijeri.