Intra-muralno takmičenje u Općoj gimnaziji KŠC
 

Intra-muralno takmičenje u Općoj gimnaziji KŠC "Bl. Ivan Merz" u Banjoj Luci

mt

Objavljeno: 28. Nov. 2018
Izvor: NCSC
Lokacija:


U subotu 24.11.2018.godine održano je intra-muralno takmičenje Mock Trial projekta u Općoj gimnaziji KŠC „Bl. Ivan Merz“ u Banjoj Luci. Učenici su u dvije runde simulacije suđenja pokazali zavidno razumijevanje pravila krivičnog postupka i kreativnost u igranju uloga raznih subjekata na glavnom pretresu. Članovi sudskog vijeća bili su tužitejica Sanja Guzina i advokat Todor Duvnjak, koji su na par sati učionicu pretvorili u sudnicu i pružili istinski doživljaj suđenja prisutnima. Učenici su sa mnogo samopouzdanja odigrali svoje uloge parničara i borili se za presudu u korist strane koju su zastupali. Praktičari, profesori i drugi gosti su bili zadivljeni profesionalnim pristupom i vještinama javnog nastupa koje su demonstrirali. Iako izbor četiri finialista iz Opće gimnazije KŠC „Bl. Ivan Merz“ neće biti nimalo jednostavan, nema sumnje da će finalno takmičenje Mock Trial projekta u Konjicu 15. i 16. decembra ponuditi kvalitetnu simulaciju suđenja u izvođenju budućih mladih parničara.