Univerzitet u Zenici uručio plaketu Nacionalnom centru za državne sudove za izuzetan doprinos razvoju Univerziteta
 

Univerzitet u Zenici uručio plaketu Nacionalnom centru za državne sudove za izuzetan doprinos razvoju Univerziteta

justed

Objavljeno: 20.10.2023.
Izvor:
Lokacija:


Univerzitet u Zenici od svog osnivanja organizira svečanu akademiju s ciljem promovisanja doktora nauka, dodjele priznanja najzaslužnijim studentima i pravnim i fizičkim licima koji su doprinijeli razvoju Univerziteta. Ove godine među nagrađenima našao se i Nacionalni centar za državne sudove – Ured u Bosni i Hercegovini čiji je rad prepoznat od strane Senata Univerziteta u segmentu saradnje koja je uspostavljena s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja pravnika. 2021/2022. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici prva generaciji studenata uspješno je okončala SLP Pravnu kliniku „Vještine zastupanja u krivičnom postupku“. Nakon toga, organiziran je još jedan ciklus SLP Pravne klinike, te je saradnja proširena i na organiziranje stručnih studentskih praksi. Do sada je 60 studenata obavilo stručnu praksu pod mentorstvom 26 mentora u Općinskom sudu u Zenici, Kantonalnom sudu u Zenici, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona i dvije advokatske kancelarije.