SLP klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci
 

SLP klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

slp

Objavljeno: 20. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci je okončao dvije SLP pravne klinike, jednu u 2018/2019, a drugu u 2019/2020 školskoj godini. Studenti su završne simulacije suđenja održali oba puta u sudnici Pravnog fakulteta, uz prisustvo praktičara; sudije, tužioca i avokata koji su učestvovali u implementaciji klinike.

SLP projekat je finansijski podržan od strane Ureda/biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD (INL).

Posebna zahvala partnerima projekta: Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, dekanu Željku Mirjanić i profesorima Ivanki Marković i Milijani Buha, kao i praktičarima: Danieli Milovanović, Miodragu Bajić i Duški Bogojević.