Započeta druga implementacija SLP Pravne klinike u okviru izbornog predmeta
 

Započeta druga implementacija SLP Pravne klinike u okviru izbornog predmeta

slp Objavljeno: 29. Nov. 2022   Izvor: NCSC  Lokacija: Tuzla

 

Trideset studenata četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli odlučilo se pohađati izborni predmet Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava. Nakon niza uspješnih implementacija SLP Pravnih klinika „Vještine zastupanja u krivičnog procesu“ uz podršku profesora Dževada Mahmutovića i više asistentice Maje Iveljić SLP Pravna klinika je institucionalizirana postavši time dio Studijskog plana i programa. Stručnjaci iz prakse su nastavili svoje učešće i u izbornom predmetu omogućavajući na taj način adekvatnu prilagodbu modula Kurikuluma SLP Pravne klinike u redovni nastavni proces.