JUST-ED

JUST-ED projekat će omogućiti proširenje kliničkog obrazovanja kroz SLP klinike na pravnim fakultetima bh. univerziteta, uspostavljajući na taj način zajednicu praktičnog učenja i približavajući se cilju institucionalizacije praktične nastave na pravnim fakultetima i izvan njih.

Detaljnije o projektu
MOCK TRIAL

Mock Trial Projekat (MTP) je projekat koji ima za cilj da doprinese poboljšanju razumijevanja učenika srednjih škola o pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini kroz usvajanje teorijskog znanja i kroz sticanje praktičnih vještina koje će ih pripremiti za simulaciju suđenja.

Detaljnije o projektu
 

Nacionalni centar za državne sudove (NCSC) je neprofitna organizacija koja pruža tehničku podršku, obuku i ekspertizu kako bi se unaprijedilo pravosuđe u 50 američkih država i širom svijeta, a osnovana je prije više od 40 godina od strane vodstva američkih sudova sa obećanjem pružanja jednakosti pristupa pravosuđu.

Odjel za međunarodne programe NCSC-a sarađuje s donatorskim agencijama, vladama zemlje domaćina i organizacijama civilnog društva kako bi podržao nezavisnost pravosuđa i promovisao pristup pravosuđu. NCSC je radio u više od 30 zemalja, širom Sub-Saharijske Afrike i Bliskog Istoka, Azije, Istočne Evrope, Latinske Amerike i Kariba. Jedinstvena stručnost i iskustvo NCSC-a omogućuju izdvajanje, primjenu i prilagodbu naučenih lekcija u različitim okruženjima zemalja i reformskim okruženjima.

 

Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD (INL) bori se protiv kriminala pomažući stranim vladama da izgrade učinkovite institucije za provođenje zakona koje se protive transnacionalnom kriminalu - sve od pranja novca, cyber kriminala i krađe intelektualnog vlasništva do trgovine robama, ljudima, oružjem, drogama. INL se bori protiv korupcije pomažući vladama i građanskom društvu izgraditi transparentne i odgovorne javne institucije koje su kamen temeljac jakih, stabilnih i poštenih društava koja pružaju ravnopravnu poziciju za američka društva u inozemstvu. Ciljevi aktivnosti INL-a u Bosni i Hercgovini su usmjereni na reformu pravosudnog sistema kroz unapređenje zakonodavstva i pravosuđa, kao i na uspješno procesuiranje i presuđivanje u kompleksnim slučajevima.