National Center for State Courts

SLP Projekat

Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH dvogodišnji je program sa ciljem jačanja praktičnoga znanja na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Saznaj više o projektu...

Mock Trial Projekat

Projekat "Mock Trial" ima za cilj unaprijediti znanje učenika o njihovim pravima unutar bosanskohercegovačkog pravosudnog sistema.

Saznaj više o projektu...