NCSC je organizovao konferenciju pod nazivom Studentska stručna praksa u pravosuđu: ostvarena dostignuća i institucionalne perspektive
 

NCSC je organizovao konferenciju pod nazivom Studentska stručna praksa u pravosuđu: ostvarena dostignuća i institucionalne perspektive

justed

Objavljeno: 25.03.2024.
Izvor:
Lokacija:


Nacionalni centar za državne sudove je u okviru JUST-ED projekta (Jačanje pravosudnog sistema kroz unapređenje praktičnog osposobljavanja studenata prava u BiH), organizovao konferenciju 13.03.2024. g. Na konferenciji se učesnicima obratio direktor INL-a, gospodin Matan Meyer, kao i partneri projekta, sudije, tužioci, advokati, profesori i asistenti, kao i studenti. Cilj konferencije bio je da se partnerskim pravnim fakultetima, pravosudnim institucijama i profesionalnim udruženjima koji podržavaju aktivnosti praktičnog osposobljavanja studenata prava, predstave ostvarena dostignuća i institucionalne perspektive studentske stručne prakse u pravosuđu. Na konferenciji su predstavljeni različiti modaliteti organizovanja stručnih studentskih praksi na osnovu saradnje uspostavljene Okvirnim sporazumom o razumijevanju za studente prava i diplomirane pravnike na šest partnerskih pravnih fakulteta i u više od 43 pravosudne institucije. Predstavnici pravnih fakulteta, koordinatori Okvirnog sporazuma ispred pojedinačnih pravosudnih institucija, sudije, tužioci i advokati mentori, te studenti koji su uspješno obavili prakse podijelili su svoja iskustva, te se dotakli izazova i naučenih lekcija u procesu realizacije studentskih praksi, te buduće saradnje između akademske i profesionalne pravne zajednice.