NCSC BiH zapošljava pripravnika!

NCSC ured u BiH zapošljava pripravnika na period od 3 mjeseca sa mogućnosti produžetka.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan prvi trening trenera za profesore novih partnerskih fakulteta u Sarajevu

Dana 08. jula 2020. godine, NCSC je organizirao trening trenera za profesore novih partnerskih pravnih fakulteta

Detaljnije...     Galerija fotografija


Okončano izvođenje SLP klinike na dva pravna fakulteta

Okončane izvođenje druge po redu SLP klinike na pravnim fakultetima u Mostaru i Tuzli

Detaljnije...     Galerija fotografija


Završna simulacija suđenja u krivičnom postupku na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić"

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" poslije uspješno završene SLP pravne klinike, održao završnu simulaciju suđenja u krivičnom postupku.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Potpisani memorandumi o razumijevanju sa novim partnerskim pravnim fakultetima

Potpisani Memorandumi o razumijevanju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Detaljnije...     Galerija fotografija


Nastavak SLP klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

Nastava iz predmeta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH" se održava putem online platforme za studente Pravnog fakulteta u Mostaru.

Detaljnije...     Galerija fotografija


COVID-19 Informacija o pomjeranju kliničke nastave SLP projekta na pojedinim fakultetima

Klinička nastava o vještinama zastupanja SLP projekta zapoćela na pravnim fakultetima

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održano promotivno predstavljanje SLP pravne klinike u Mostaru i Sarajevu

Održana su prva predstavljanja pravne klinike za studente u Mostaru i Sarajevu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Svečano otvaranje sudnice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Uz podršku SLP Programa, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli je svečano otvorena sudnica za simulaciju suđenja koju će koristiti studenti.

Detaljnije...     Galerija fotografija


[Video] Pravna klinika: Vještine zastupanja u krivičnom postupku

Profesori sa partnerskih pravnih fakulteta u BiH, pravni praktičari, te studenti prenose svoje iskustvo učešća u SLP projektu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana konferencija: „Praktično učenje o vještinama zastupanja u krivičnom postupku na pravnim fakultetima u BiH“

NCSC - Ured u Bosni i Hercegovini je dana 19. septembra 2019. g., u Sarajevu održao Konferenciju o vještinama zastupanja u krivičnom postupku.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana druga po redu završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je dana 27.05.2019 g., organizovao drugu po redu završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana radionica "Naučene lekcije"

25. maja 2019. g. NCSC - Ured u BiH je održao radionicu "Naučene lekcije".

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizovao je završnu simulaciju suđenja

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci je 09.04.2019 g., organizovao završnu simulaciju suđenja

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

NCSC - Ured u BiH je 01.04.2019 g., organizovao završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH je 11.03.2019 g., u velikoj sudnici Kantonalnog suda u Sarajevu, organizovao završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Početak kliničke nastave SLP projekta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Predavanjem u okviru Modula 1, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli počeli su sa nastavom o vještinama zastupanja pred sudom

Detaljnije...     Galerija fotografija


Početak kliničke nastave SLP projekta u Mostaru

Modul 1 kliničke nastave SLP projekta bio je nezaboravno iskustvo za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Dž. Bijedić u Mostaru.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Klinička nastava SLP projekta počela i u Banjoj Luci

Predavanjem u okviru Modula 1 na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci započla je klinička nastava o vještnama zastupanja pred sudom

Detaljnije...     Galerija fotografija


Početak kliničke nastave o vještinama zastupanja pred sudom na Pravnom fakultetu Sarajevo

Klinička nastava okviru SLP projekta započela je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa predavanjem o vještinama javnog govora.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održano promotivno predavanje na Pravnom fakultetu Tuzla

Stručna konsultantica SLP projekta, sutkinja Mel Flanagan je održala promotivno predavanje za studente Pravnog fakulteta Tuzla

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održano promotivno predavanje i radionica SLP projekta u Mostaru

Stručna konsultantica SLP projekta,sutkinja Mel Flanagan, održala je promotivno predavanje za studente i radionicu za praktičare u Mostaru

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan drugi po redu trening trenera u sklopu priprema za izvođenje SLP kurikuluma na partnerskim pravnim fakultetima

Drugi po redu trening trenera za profesore i pravosudne praktičare koji učestvuju u SLP projektu održan je 22. septembra 2018. godine u hotelu "Garden City" u Konjicu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan prvi trening trenera za profesore fakulteta i praktičare iz pravosuđa na Jahorini

NCSC je organizirao dvodnevni trening trenera (ToT) za profesore pravnih fakulteta i pravosudne praktičare (sudije, tužioce, advokate) iz Banja Luke, Mostara, Sarajeva i Tuzle.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Potpisani memorandumi o razumijevanju NCSC-a sa pravnim fakultetima

Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH potpisao je pojedinačne Memorandume o razumijevanju sa pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana radionica u u sklopu projekta kliničko obrazovanje za studente prava u BiH

U partnerstvu sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, NCSC je organizovao dvodnevnu radionicu namijenjenu rukovodstvu i profesorima krivičnopravne materije pravnih fakulteta u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli.

Detaljnije...     Galerija fotografija