Održana završna Konferencija SLP projekta

Održana završna konferencija SLP Projekta pod nazivom: "Praktično osposobljavanje studenata prava: ostvarena dostignuća i kako ih održati?"

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana fokus grupa nakon obavljene stručne studentske prakse

Dana 10. Januara 2022. održana fokus grupa studenata koji su završili stručnu studentsku praksu u partnerskim pravosudnim institucijama

Detaljnije...     Galerija fotografija


Prezentirana publikacija "Krivični postupak - teorijske osnove, primjeri i obrasci", autora prof. Denisa Pajića i doc. Sunčice Hajdarović

16.12.2021. godine u Mostaru promovisana publikacija izrađena uz podršku NCSC Ureda u BiH

Detaljnije...     Galerija fotografija


Općinskom sudu u Mostaru predstavljen Okvirni sporazum o razumijevanju

27.10.2021. godine Općinski sud u Mostaru postao je trideseta potpisnica Okvirnog sporazuma o razumijevanju

Detaljnije...     Galerija fotografija


Na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu upriličen sastanak koordinatora Okvirnog sporazuma o razumijevanju

Dana 22.10.2021. godine u dekanatu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu upriličen je sastanak koordinatora iz Istočnog Sarajeva

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan još jedan sastanak koordinatora potpisnica Sporazuma iz Sarajeva

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 20.10.2021. održan je sastanak koordinatora potpisnica Sporazuma

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan Seminar „Implementacija Okvirnog sporazuma o razumijevanju za unapređenje praktične nastave i obuke studenata prava i dipl. pravnika/pripravnika“

17.09.2021. održan je Seminar na kojem su učestvovali imenovani koordinatori potpisnica Sporazuma iz čitave Bosne i Hercegovine

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan prvi zajednički sastanak koordinatora iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva

10.09.2021. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak koordinatora iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva

Detaljnije...     Galerija fotografija


Objavljen Priručnik za mentore: obavljanje stručne prakse/studenta pripravnika u pravosudnim institucijama i advokaturi

Nacionalni centar za državne sudove - Ured u Bosni i Hercegovini objavio je posebnu publikaciju namijenjenu mentorima studenata prava i pripravnicima

Detaljnije...     Galerija fotografija


Objavljen Izvještaj o iskustvima praktičnog učenja i osposobljavanja pravnika

Rezultat ankete za studente prava, profesore prava i praktičare prava

Detaljnije...     Galerija fotografija


Završnom simulacijom okončano prvo izvođenje SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Nacionalni centar za državne sudove je 15.06.2021. g. na Pravnom fakulteta u Istočnom Sarajevu organizirao završnu simulaciju suđenja

Detaljnije...     Galerija fotografija


Prvi zajednički sastanak koordinatora na lokalnom nivou - Sarajevo

10.06.2021. godine održan je sastanak koordinatora potpisnica Okvirnog sporazuma o razumijevanju

Detaljnije...     Galerija fotografija


Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održana završna simulacija suđenja

Treća generacija studenata iz Banja Luke uspješno okončalo pohađanje SLP Pravne klinike

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

03.06.2021. g. okončano je izvođenje četvrte SLP Pravne klinike za studente prava iz Tuzle

Detaljnije...     Galerija fotografija


Završnom simulacijom suđenja okončano prvo izvođenje SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici

26.05. 2021. g. u posebnoj sali za simulirana suđeni studenti prava iz Zenice demontsrirali su stečene vještine zastupanja stranaka

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan posljednji sastanak stručnog panela

08.04.2021. godine održan 7. Sastanak stručnog panela čime je finaliziran jednogodišnji proces rada stručnjaka na unapređenju praktične nastave

Detaljnije...     Galerija fotografija


Započeta 3. implementacija SLP Pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

18.03.2021. godine Pravni fakultet u Banjoj Luci započeo sa izvođenjem SLP Pravne klinike

Detaljnije...     Galerija fotografija


Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održao završnu simulaciju suđenja

Dana 16.03.2021. godine održana je završna simulacija suđenja za studente Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Detaljnije...     Galerija fotografija


Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli započeo izvođenje kliničke nastave u sklopu SLP Projekta

U ponedjeljak, 15.03.2021. započeto izvođenje kliničke nastave za studente

Detaljnije...     Galerija fotografija


Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu započeto prvo izvođenje Pravne klinike "Vještine zastupanja u krivičnom postupku"

U petak, 12.03.2021. godine održan je prvi modul kurikuluma SLP Pravne klinike za studente Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu

Detaljnije...     Galerija fotografija


Završna simulacija suđenja u krivičnom postupku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Dana 11.03.2021. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo uspješno okončao izvođenje Pravne klinike online završnom simulacijom suđenja

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan 6. sastanak stručnog panela

25.02.2021. godine održan je 6. online sastanak stručnog panela koji radi na unapređenju praktičnog učenja studenata prava i diplomiranih pravnika

Detaljnije...     Galerija fotografija


SLP klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci je okončao dvije SLP pravne klinike, jednu u 2018/2019, a drugu u 2019/2020 školskoj godini.

Detaljnije...     Galerija fotografija


NCSC proveo ankete za studente, profesore prava i praktičare koji su članovi profesionalnih udruženja pravnika

S ciljem spoznavanja iskustava i stavova o praktičnoj nastavi tokom i nakon studiranja, provedene ankete za tri ciljne skupine

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održano promotivno predavanje za studente novog partnerskog pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu

U svrhu upoznavanja studenata sa SLP Pravnom klinikom, održano je in-class promotivno predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Detaljnije...     Galerija fotografija


Informacije o radu stručnog panela na unapređenju praktične nastave za studente prava i praktičnog osposobljavanja diplomiranih pravnika

Održana 4 sastanka stručnog panela koji radi na unapređenju praktične nastave i praktičnog osposobljavanja diplomiranih pravnika

Detaljnije...     Galerija fotografija


Donacija paketa IT opreme za Pravni fakultet Univerziteta u Mostaru

NCSC podržao implementaciju treće po redu SLP Pravne klinike u vidu donacije paketa IT opreme

Detaljnije...     Galerija fotografija


Donacija paketa IT opreme novim partnerskim fakultetima u Zenici i Istočnom Sarajevu

NCSC donirao pakete IT opreme Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici

Detaljnije...     Galerija fotografija


Pravni fakultet Univerziteta u Zenici započeo sa prvom implementacijom SLP Pravne klinike u učionici

U mjesecu novembru novi partnerski pravni fakultet u Zenici počeo sa realizacijom kliničke nastave za studente prava

Detaljnije...     Galerija fotografija


Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavio sa realizacijom online Pravne klinike u mjesecu novembru

Nakon višemjesečnog prekida, nastavljena online implementacija preostalih modula Pravne klinike "Vještine zastupanja stranaka u krivičnom postupku"

Detaljnije...     Galerija fotografija


Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru započeo sa implementacijom treće SLP Pravne klinike

Klinička nastava o vještinama zastupanja u krivičnom postupku započeta je u oktobru po treći put na Pravnom Fakultetu u Mostaru

Detaljnije...     Galerija fotografija


Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završnom simulacijom suđenja uspješno okončao prekinutu Pravnu kliniku za akademsku 2019/2020

Nakon prekida u mjesecu martu, SLP pravna klinika je uspješno finalizirana završnom simulacijom studenata

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održani treninzi trenera za profesore i praktičare novih partnerskih fakulteta u Sarajevu

08. i 09. septembra 2020. godine, NCSC je organizirao dva posebna treninga trenera za profesore i praktičare koji će učestvovati u implementaciji SLP

Detaljnije...     Galerija fotografija


NCSC BiH zapošljava pripravnika!

NCSC ured u BiH zapošljava pripravnika na period od 3 mjeseca sa mogućnosti produžetka.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan prvi trening trenera za profesore novih partnerskih fakulteta u Sarajevu

Dana 08. jula 2020. godine, NCSC je organizirao trening trenera za profesore novih partnerskih pravnih fakulteta

Detaljnije...     Galerija fotografija


Okončano izvođenje SLP klinike na dva pravna fakulteta

Okončane izvođenje druge po redu SLP klinike na pravnim fakultetima u Mostaru i Tuzli

Detaljnije...     Galerija fotografija


Završna simulacija suđenja u krivičnom postupku na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić"

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" poslije uspješno završene SLP pravne klinike, održao završnu simulaciju suđenja u krivičnom postupku.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Potpisani memorandumi o razumijevanju sa novim partnerskim pravnim fakultetima

Potpisani Memorandumi o razumijevanju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Detaljnije...     Galerija fotografija


Nastavak SLP klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

Nastava iz predmeta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH" se održava putem online platforme za studente Pravnog fakulteta u Mostaru.

Detaljnije...     Galerija fotografija


COVID-19 Informacija o pomjeranju kliničke nastave SLP projekta na pojedinim fakultetima

Klinička nastava o vještinama zastupanja SLP projekta zapoćela na pravnim fakultetima

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održano promotivno predstavljanje SLP pravne klinike u Mostaru i Sarajevu

Održana su prva predstavljanja pravne klinike za studente u Mostaru i Sarajevu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Svečano otvaranje sudnice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Uz podršku SLP Programa, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli je svečano otvorena sudnica za simulaciju suđenja koju će koristiti studenti.

Detaljnije...     Galerija fotografija


[Video] Pravna klinika: Vještine zastupanja u krivičnom postupku

Profesori sa partnerskih pravnih fakulteta u BiH, pravni praktičari, te studenti prenose svoje iskustvo učešća u SLP projektu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana konferencija: „Praktično učenje o vještinama zastupanja u krivičnom postupku na pravnim fakultetima u BiH“

NCSC - Ured u Bosni i Hercegovini je dana 19. septembra 2019. g., u Sarajevu održao Konferenciju o vještinama zastupanja u krivičnom postupku.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana druga po redu završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je dana 27.05.2019 g., organizovao drugu po redu završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana radionica "Naučene lekcije"

25. maja 2019. g. NCSC - Ured u BiH je održao radionicu "Naučene lekcije".

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizovao je završnu simulaciju suđenja

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci je 09.04.2019 g., organizovao završnu simulaciju suđenja

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

NCSC - Ured u BiH je 01.04.2019 g., organizovao završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH je 11.03.2019 g., u velikoj sudnici Kantonalnog suda u Sarajevu, organizovao završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Početak kliničke nastave SLP projekta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Predavanjem u okviru Modula 1, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli počeli su sa nastavom o vještinama zastupanja pred sudom

Detaljnije...     Galerija fotografija


Početak kliničke nastave SLP projekta u Mostaru

Modul 1 kliničke nastave SLP projekta bio je nezaboravno iskustvo za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Dž. Bijedić u Mostaru.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Klinička nastava SLP projekta počela i u Banjoj Luci

Predavanjem u okviru Modula 1 na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci započla je klinička nastava o vještnama zastupanja pred sudom

Detaljnije...     Galerija fotografija


Početak kliničke nastave o vještinama zastupanja pred sudom na Pravnom fakultetu Sarajevo

Klinička nastava okviru SLP projekta započela je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa predavanjem o vještinama javnog govora.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održano promotivno predavanje na Pravnom fakultetu Tuzla

Stručna konsultantica SLP projekta, sutkinja Mel Flanagan je održala promotivno predavanje za studente Pravnog fakulteta Tuzla

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održano promotivno predavanje i radionica SLP projekta u Mostaru

Stručna konsultantica SLP projekta,sutkinja Mel Flanagan, održala je promotivno predavanje za studente i radionicu za praktičare u Mostaru

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan drugi po redu trening trenera u sklopu priprema za izvođenje SLP kurikuluma na partnerskim pravnim fakultetima

Drugi po redu trening trenera za profesore i pravosudne praktičare koji učestvuju u SLP projektu održan je 22. septembra 2018. godine u hotelu "Garden City" u Konjicu.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održan prvi trening trenera za profesore fakulteta i praktičare iz pravosuđa na Jahorini

NCSC je organizirao dvodnevni trening trenera (ToT) za profesore pravnih fakulteta i pravosudne praktičare (sudije, tužioce, advokate) iz Banja Luke, Mostara, Sarajeva i Tuzle.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Potpisani memorandumi o razumijevanju NCSC-a sa pravnim fakultetima

Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH potpisao je pojedinačne Memorandume o razumijevanju sa pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije...     Galerija fotografija


Održana radionica u u sklopu projekta kliničko obrazovanje za studente prava u BiH

U partnerstvu sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, NCSC je organizovao dvodnevnu radionicu namijenjenu rukovodstvu i profesorima krivičnopravne materije pravnih fakulteta u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli.

Detaljnije...     Galerija fotografija