Student Law Practicum

Partnerski fakulteti

Nastava Kliničkog obrazovanja za studente prava u BiH se implementira na šest pravnih fakulteta:
» Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
» Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
» Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
» Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar
» Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
»Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu


Student Law Practicum

NCSC

Neovisna je nevladina organizacija posvećena razvoju kapaciteta sudova. Sve njene djelatnosti: konsultovanje, istraživački rad, informiranje i edukacija, fokusirane su na pružanje pomoći sudovima u planiranju, odlučivanju i implementiranju unaprijeđenja koje štede vrijeme i novac, istovremeno omogućavajući pošteno i nepristrasno sudsko odlučivanje.

Student Law Practicum

INL

INL je ured Ministarstva inostranih poslova SAD-a posvećen borbi protiv kriminaliteta pomažući vladama drugih država da izgrade efektivne pravosudne institucije koje se suprotstavljaju transnacionalnom kriminalu. Pomaže vladama drugih država i društvenim zajednicama da izgrade transparentne i odgovorne javne institucije koje su temelj za svako snažno i stabilno društvo.


Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH

Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH (SLP) dvogodišnji je program sa ciljem jačanja praktičnoga znanja na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini. SLP projekat ima za cilj da studentima omogući učenje zasnovano na interaktivnim i praktičnim metodama učenja, gdje će kroz 15 modula i tematskih oblasti postepeno savladati vještine zastupanja u sudnici, koje će okruniti finalnim ispitom u formi simulacije cijelog toka glavnog pretresa. U toku trajanja projekta, studenti će pohađati predavanja na osnovu specijaliziranog kurikuluma, imati predavanja i podršku pravnih praktičara, posjećivati sudove i posmatrati suđenja. Studenti će razvijati analitičke sposobnosti i vještine izlaganja i detaljno se upoznati sa praktičnim aspektom pravosudnog sistema BiH. Polaznici SLP projekta će imati jedinstveno iskustvo koje nije dostupno većini studenata prava u regiji, i time dobiti komparativnu prednost na tržištu rada. SLP projekat finansira INL - Ured (biro) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD.